Grupa DBK dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

Z przyjemnością informujemy, że Grupa DBK podpisała umowę o współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych (PSPA), dołączając do grona Członków Wspierających.

PSPA jest największą organizacją branżową w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, skupiającą się na kreowaniu rynku elektromobilności oraz technologii wodorowych. Stowarzyszenie integruje wiodące marki z całego łańcucha wartości elektromobilności, tworząc środowisko dla producentów pojazdów, infrastruktury, operatorów usług ładowania, koncernów paliwowych i energetycznych, a także innych podmiotów i instytucji aktywnych w obszarze zrównoważonego transportu.

Przystąpienie Grupy DBK do PSPA otwiera nowe perspektywy rozwoju i innowacji. Dzięki tej współpracy zyskujemy dostęp do najnowszych informacji i badań w dziedzinie elektromobilności, co pozwala na lepsze zrozumienie trendów rynkowych i potrzeb klientów. Możliwość nawiązywania relacji z innymi liderami branży sprzyja wymianie doświadczeń i współpracy biznesowej. Udział Grupy DBK w kształtowaniu otoczenia gospodarczego i prawnego dla elektromobilności może przyczynić się do lepszego dostosowania jej oferty do zmieniających się warunków rynkowych.

Z drugiej strony, PSPA, przyjmując Grupę DBK jako członka, zyskuje wzmocnienie swojej pozycji rynkowej. Poszerzenie sieci kontaktów branżowych przez PSPA może prowadzić do nowych inicjatyw i projektów. Współpraca w projektach badawczych i rozwojowych z Grupą DBK przyczyni się do innowacji w branży.

Jako członek PSPA, Grupa DBK korzysta z pakietu świadczeń, który obejmuje dostęp do raportów i analiz rynkowych, możliwość uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach branżowych, a także udział w wydarzeniach organizowanych przez PSPA, co sprzyja budowaniu relacji biznesowych i wymianie doświadczeń.

Współpraca Grupy DBK z PSPA stanowi znaczący krok w dążeniu do innowacji i zrównoważonego rozwoju, otwierając nowe możliwości dla obu stron i przyczyniając się do rozwoju elektromobilności oraz zrównoważonego transportu.

#PozytywnieNaładowani

Przejdź do paska narzędzi