Kontrakty serwisowe

„Przezorny zawsze zabezpieczony”. Niby nic odkrywczego – choć chwilowo możemy liczyć na łut szczęścia, to w przypadku prowadzenia stabilnej i długookresowej działalności gospodarczej na przypadki nie można co liczyć. Receptą na spokojny sen mogą być kontrakty serwisowe. Jak to działa?

Dla wielu firm transportowych standardem jest ubezpieczenie czego się da: pojazdów (od kolizji i wypadków drogowych), ładunków (na wypadek uszkodzenia lub kradzieży), kierowców (od nieszczęśliwych wypadków), a nawet samą usługę transportową (na wypadek nienależytego jej wykonania, zdarzeń losowych, a przede wszystkim roszczeń zlecającego). Ubezpieczenia nie są jednak rozwiązaniem w sytuacji awarii ciężarówki, która – jak pokazuje życie – potrafi się przytrafić w najmniej oczekiwanej chwili. Dla tych, którzy chcą mieć zabezpieczenie także na tego typu sytuacje, od kilku lat oferujemy kontrakty serwisowe, które z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością.

O popularności i uznaniu dla tego rozwiązania świadczy fakt, że obecnie zdecydowanie coraz więcej klientów Grupy DBK odbiera pojazd z tego typu zabezpieczeniem. Na jego podstawie, przez umówiony czas, za z góry ustaloną opłatą miesięczną, nasz autoryzowany serwis, w oparciu o oryginalne części zamienne, zobowiązuje się do usuwania zdecydowanej większości defektów mechanicznych, które pojawiają się w okresie trwania umowy.

Kontrakty serwisowe - Grupa DBK

Udogodnienia

Do podstawowych udogodnień gwarantowanych kontraktem serwisowym wchodzą:

ryczałtowa opłata miesięczna uzależniona od deklarowanego przebiegu rocznego;

cena kontraktu nie wzrasta – bez względu na miejsce awarii w Europie, ich liczby oraz kosztów ich usuwania;

bezpłatna pomoc na drodze w przypadku unieruchomienia pojazdu czy holowania –także poza naszym krajem;

usunięcie awarii fachowo, w oparciu o oryginalne podzespoły;

możliwość wykupienia kontraktu serwisowego dla pojazdu używanego (limit 1,2 mln km i max 8 lat dla pojazdów z silnikami MX oraz limit 600 tys. km i max 8 lat i dla pojazdów z silnikami PX);

opcjonalne dofinansowanie postoju pojazdu spowodowanego awarią, której usunięcie trwa dłużej niż 8 godzin;

naprawa w autoryzowanym serwisie marki na terenie całej Europy;

dużo wyższa wartość rezydualna pojazdu w chwili jego późniejszej sprzedaży.

udogodnienia gwarantowane przez kontrakt serwisowy

Spokój i przewidywalność

Są jeszcze dwie rzeczy, które tego typu rozwiązanie zapewnia, a których nie należy przeceniać – spokój i przewidywalność kosztów związanych z utrzymaniem floty. Z uwagi na kilka wariantów kontraktów serwisowych, jakie oferujemy, każdy z naszych klientów może wybrać odpowiedni jego rodzaj z uwzględnieniem swoich własnych preferencji. Co ważne, kontrakt serwisowy może być w każdej chwili zmieniony w oparciu o aneks do umowy, tak by na bieżąco odpowiadał oczekiwaniom, potrzebom i możliwościom firmy.

Przejdź do paska narzędzi