Spółka Nord Inwest to wewnętrzne centrum usług wspólnych dla Grupy DBK. W ramach outsourcingu wspiera pozostałe spółki w zakresie IT, księgowości, kadr, doradztwa prawnego, kontrolingu finansowego oraz audytu. Siedziba spółki znajduje się w Olsztynie.

nastrone6

Przejdź do paska narzędzi