Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (17.12.2020 r.)

PL

Zarząd spółki pod nazwą On Road Truck Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, pod adresem ul. Obodrzycka 73, 61-249 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

ENG

The Management Board of the On Road Truck Services Spółka Akcyjna with its registered office in Poznań (hereinafter the „Company”) pursuant to Art. 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Act – Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), calls on all shareholders of the Company to submit their share documents for dematerialisation. The share documents will be submitted against a written receipt issued to the shareholder. Share documents should be submitted to the registered office of the Company in Poznań, at ul. Obodrzycka 73, 61-249 Poznań, on business days (from Monday to Friday) from 8.00 to 15.00. This summons is the fifth summons. The summons is also made available on the company’s website in a place designated for communication with shareholders.


Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (26.11.2020 r.)

PL
Zarząd spółki pod nazwą On Road Truck Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, pod adresem ul. Obodrzycka 73, 61-249 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

ENG
The Management Board of the On Road Truck Services Spółka Akcyjna with its registered office in Poznań (hereinafter the „Company”) pursuant to Art. 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Act – Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), calls on all shareholders of the Company to submit their share documents for dematerialisation. The share documents will be submitted against a written receipt issued to the shareholder. Share documents should be submitted to the registered office of the Company in Poznań, at ul. Obodrzycka 73, 61-249 Poznań, on business days (from Monday to Friday) from 8.00 to 15.00. This summons is the fourth summons. The summons is also made available on the company’s website in a place designated for communication with shareholders.


Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (6.11.2020 r.)

PL
Zarząd spółki pod nazwą On Road Truck Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, pod adresem ul. Obodrzycka 73, 61-249 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

ENG
The Management Board of the On Road Truck Services Spółka Akcyjna with its registered office in Poznań (hereinafter the „Company”) pursuant to Art. 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Act – Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), calls on all shareholders of the Company to submit their share documents for dematerialisation. The share documents will be submitted against a written receipt issued to the shareholder. Share documents should be submitted to the registered office of the Company in Poznań, at ul. Obodrzycka 73, 61-249 Poznań, on business days (from Monday to Friday) from 8.00 to 15.00. This summons is the third summons. The summons is also made available on the company’s website in a place designated for communication with shareholders.


Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (16.10.2020 r.)

PL
Zarząd spółki pod nazwą On Road Truck Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, pod adresem ul. Obodrzycka 73, 61-249 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

ENG
The Management Board of the On Road Truck Services Spółka Akcyjna with its registered office in Poznań (hereinafter the „Company”) pursuant to Art. 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Act – Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), calls on all shareholders of the Company to submit their share documents for dematerialisation. The share documents will be submitted against a written receipt issued to the shareholder. Share documents should be submitted to the registered office of the Company in Poznań, at ul. Obodrzycka 73, 61-249 Poznań, on business days (from Monday to Friday) from 8.00 to 15.00. This summons is the second summons. The summons is also made available on the company’s website in a place designated for communication with shareholders.


Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (30.09.2020)

PL
Zarząd spółki pod nazwą On Road Truck Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, pod adresem ul. Obodrzycka 73, 61-249 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

ENG
The Management Board of the On Road Truck Services Spółka Akcyjna with its registered office in Poznań (hereinafter the „Company”) pursuant to Art. 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Act – Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), calls on all shareholders of the Company to submit their share documents for dematerialisation. The share documents will be submitted against a written receipt issued to the shareholder. Share documents should be submitted to the registered office of the Company in Poznań, at ul. Obodrzycka 73, 61-249 Poznań, on business days (from Monday to Friday) from 8.00 to 15.00. This summons is the first summons. The summons is also made available on the company’s website in a place designated for communication with shareholders.

Przejdź do paska narzędzi