jazda na suwak

Jazda na suwak i korytarz życia – na czym to polega?

W ramach usługi Drive Care Grupy DBK, chcemy nie tylko skracać czas likwidacji szkody, ale i edukować użytkowników pojazdów. Dostęp do bieżącej informacji o zmianach w przepisach oraz odpowiednie dzielenie się nimi, jest początkiem uświadamiania kierowcom, jak ważnym czynnikiem w kształtowaniu prawidłowych nawyków na drodze, a tym samym w poprawie bezpieczeństwa, jest dostęp do wiedzy. Jako firma mająca na co dzień do czynienia ze skutkami zdarzeń drogowych i specjalizująca się w ich likwidacji, mamy możliwość, właśnie poprzez codzienną obsługę i edukację swoich klientów, przyczynić się do kształtowania prawidłowych zachowań na drodze.

mówi Hubert Kulas, Specjalista ds. likwidacji szkód i infolinii prawnej dla usługi Drive Care Grupy DBK.

Od 6 grudnia 2019 zaczynają obowiązywać nowe zasady w Prawie o ruchu drogowym. Nowelizacja wprowadza obowiązek „jazdy na suwak” oraz tworzenie „korytarza życia”. Na czym polegają wprowadzone zmiany?

Jazda na suwak (inna nazwa to metoda zamka błyskawicznego), wprowadza obowiązek wpuszczenia na swój pas pojazdu, którego pas z różnych przyczyn się kończy (m.in. roboty drogowe, koniec pasa). Jeżeli zanikają dwa pasy, kierowca jadący pasem prowadzącym dalej (najczęściej jest to środkowy), zobowiązany będzie przepuścić dwa pojazdy jadące pasami zewnętrznymi, najpierw pojazd z prawej strony, następnie pojazd z lewej strony, tak, aby naprzemiennie wjeżdżał jeden pojazd z każdego pasa ruchu. Metoda ta będzie oznaczona znakiem drogowym D-56.

Korytarz życia – metoda ta ma na celu umożliwienie przeprowadzenia akcji ratunkowej służb jadących na sygnale. Polega na stworzeniu miejsca przejazdu na drogach co najmniej dwu jezdniowych, w których kierowcy jadący lewym pasem zobowiązani będą do zjazdu do lewej krawędzi jezdni, a kierowcy jadący prawymi pasami do zjazdu jak najbardziej w prawo.

Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku wystąpienia kolizji drogowej podczas jazdy na suwak. Ustawodawca w nowych przepisach wyraźnie wskazuje, iż kierowca jadący pasem prowadzącym jest zobowiązany do ustąpienia jednemu kierowcy. Nie dostosowanie się do wprowadzonych reguł przy kolizji skutkuje likwidacją szkody z OC pojazdu, który do tej pory miał pierwszeństwo przejazdu. Może to, w początkowym okresie obowiązywania przepisów, powodować wiele nieprzyjemnych sytuacji na drodze, dlatego tak ważna jest edukacja kierowców w tym zakresie.

Kolejnym argumentem opowiadającym za stosowaniem powyższych obowiązków jest Kodeks wykroczeń. Nieułatwienie przejazdu pojazdom uprzywilejowanym stanowić będzie naruszenie art. 9 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602), zaś niezastosowanie się do zasady zmiany pasa ruchu będzie wykroczeniem z art. 97 Kodeks wykroczeń. Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym powyższym zachowaniem wypełnia znamiona wykroczenia z art. 86§1 Kodeksu wykroczeń. Kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości od 20 do 500 zł, a w skrajnych przypadkach do 3000 zł.

Warto stosować powyższe nowe regulacje chociażby ze względu na to, że tworząc korytarz życia, znacząco ułatwiamy dojazd służb ratunkowych do miejsca wypadku, gdzie każda sekunda ma wpływ na uratowanie czyjegoś zdrowia lub życia.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przygotowała specjalny materiał, skierowany do polskich kierowców, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat zasad tworzenia korytarza życia – zobacz wideo.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2202/1.

Czytaj więcej na stronie www.gov.pl/web/infrastruktura.

Przejdź do paska narzędzi