ciągniki siodłowe DAF

Przypominamy o zmianach dotyczących tachografów. Już wkrótce zacznie obowiązywać nowa wersja tych urządzeń.

Wszystkie samochody posiadające dotychczasowo stosowane tachografy cyfrowe muszą być zarejestrowane na terenie UE w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2019 roku! Jeśli zakupiłeś pojazd z dotychczasową wersją tachografu, nie zwlekaj z jego rejestracją do 15 czerwca – wówczas należy spodziewać się największych kolejek w Wydziałach Komunikacji. Grupa DBK od  ponad 20 lat dostarcza swoim klientom produkty niezbędne do prowadzenia działalności w branży TSL. Zawsze kierujemy się zasadami poszanowania, najwyższej dbałości i staranności w relacjach biznesowych, co również wyraża się w udzielaniu pełnej informacji o dostarczanych produktach jak i zmianach prawnych, legislacyjnych czy też rejestracyjnych.

Wszystkie samochody posiadające dotychczasowo stosowane tachografy cyfrowe zgodnie art.8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i w związku z art.6 rozporządzenia wykonawczego Komisji ( UE ) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ( UE ) nr 165/2014 , muszą być zarejestrowane na terenie UE w nieprzekraczalnym  terminie do 15 czerwca 2019 roku.

W związku z powyższym zwracamy się z prośba o dopilnowanie spraw związanych z rejestracja Państwa pojazdów w ustalonym terminie. Już dziś nasze działy handlowe służą pomocą we wszystkich sprawach związanych z dostawą Państwa pojazdów oraz ofertami leasingowymi. Data 15 czerwca 2019  jest datą ostateczną, dlatego należy spodziewać się w tym czasie zwiększonego ruchu w Wydziałach Komunikacji, co może stać się poważnym utrudnieniem w terminowej rejestracji. W przypadku opóźnienia w rejestracji będzie wymagana wymiana tachografu na nową wersję, dlatego zwracamy szczególną uwagę na obowiązujący termin rejestracji.

*Obowiązek rejestracji pojazdów ze starymi tachografami NIE DOTYCZY pojazdów, które już zostały zarejestrowane.

Przejdź do paska narzędzi