Dziś Dzień Kobiet – inny niż wcześniejsze

Pamiętamy o wszystkich kobietach, życząc tak cennego obecnie spokoju i zdrowia. Nasze myśli jednak w szczególności wędrują do kobiet na Ukrainie, które w ostatnich tygodniach pokazały niesłychaną siłę. I mamy na myśli zarówno kobiety, które pozostały, by ramię w ramię z mężczyznami bronić ojczyzny, jak i te, które nagle musiały przejąć pełną opiekę nad rodziną, szukając schronienia w innych krajach.

I chyba już nikogo nie dziwi, dlaczego słowo „SIŁA” jest rodzaju żeńskiego.

Сьогодні Жіночий День – інший, ніж раніше.

Ми пам’ятаємо про всіх жінок, бажаємо, так цінних сьогодні, миру та здоров’я. Проте наші думки стосуються, зокрема, жінок в Україні, які за останні тижні показали неймовірну силу. Причому ми маємо на увазі як жінок, які залишилися захищати Батьківщину пліч-о-пліч з чоловіками, так і тих, кому раптом довелося повною мірою піклуватися про свої сім’ї, шукаючи притулку в інших країнах.

І вже нікого не дивує, чому слово «СИЛА» жіночого роду.

СИЛА ЦЕ ЖІНКА

Przejdź do paska narzędzi