DriveCare informuje: Zmiany na drogach od lipca 2020

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działająca przy Ministerstwie Infrastruktury, prowadzi prace nad nowelizacją Kodeksu Ruchu Drogowego.

Zmiany te będą dotyczyły takich kwestii, jak:

– Zwiększenie ochrony pieszych w okolicach przejścia –  aktualizacja art. 26 ust. 1 Prawa o Ruchu Drogowym nałoży na kierującego pojazdem/ zestawem pojazdów obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, zbliżającemu się do przejścia dla pieszych. Do tej pory pierwszeństwo miał pieszy będący już na przejściu.

– Ujednolicenie ograniczenia prędkości w obszarze zabudowanym – zarówno w dzień, jak i w nocy, dozwolona prędkość będzie wynosić 50km/h.

– Policja będzie mogła zatrzymać prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie dopuszczalnej prędkości poza obszarem zabudowanym o 50 km/h. Obecnie policja zatrzymywała prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h jedynie w obszarze zabudowanym.

Jakie zmiany będą obowiązywać od lipca 2020?

Z dniem 1 lipca br. nastąpi przejęcie elektronicznego systemu poboru opłatna drogach publicznych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Zmiana ta nastąpi dzięki zakończonemu procesowi uchwalania „Ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw”. Ma to zagwarantować nowoczesny, efektywny i minimalizujący uciążliwość sposób ponoszenia kosztów przez kierowców, korzystających z dróg publicznych. Do poboru opłat mają zostać wykorzystane nawigacje satelitarne, urządzenia montowane fabrycznie w pojazdach lub też telefony komórkowe. Nie będzie konieczności kupowania specjalnych urządzeń pokładowych, a przewoźnicy będą korzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej dostarczanej przez Krajową Administrację Skarbową. Aktualnie obowiązujący system będzie wygaszany do końca lipca 2021 roku.

Również u naszych zachodnich sąsiadów, w Niemczech, z dniem 1 lipca wchodzą w życie nowe przepisy dla kierowców, którzy podczas jazdy korzystają z m.in. telefonu, smartfonu, smartwatcha, odtwarzacza mp3, tabletu, CB radia. Zmiana dopuszcza jedynie bezdotykową obsługę tego typu urządzeń elektronicznych i jest skutkiem zakończenia okresu przejściowego, wprowadzonych w październiku 2017 roku, zaostrzonych przepisów o Ruchu Drogowym.  Za złamanie uregulowanych zasad grozi mandat w wysokości od 100 do 200 euro. Dodatkowo, jeżeli na wskutek dotykowego korzystania z któregoś z wyżej wymienionych urządzeń, dojdzie do wypadku, kierowca musi liczyć się z odebraniem prawa jazdy na jeden miesiąc.

Autor: Hubert Kulas, Specjalista ds. Likwidacji szkód i infolinii prawnej w ramach usługi Drive Care

Czytaj więcej o Drive Care>>

Czytaj więcej o zmianach na stronach:

Prawo drogowe

Gazeta Prawna

Głos Koszaliński

Nowiny24

Auto Motor I Sport

Trans.INFO

Przejdź do paska narzędzi