20-lecie działalności Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej

W czwartek 7 kwietnia, podczas tegorocznej edycji Targów Techniki Motoryzacyjnej, Marcin Żaak, Koordynator Stacji Kontroli Pojazdów i Punktów Tachografów w Grupie DBK, odebrał okolicznościowy medal wręczany członkom Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej, upamiętniający 20 lat działalności tej organizacji.

Medal jest podziękowaniem dla Grupy DBK, która umożliwiła mi dostęp do nowoczesnych technologii i pełnienie obowiązków w Stowarzyszeniu Techniki Motoryzacyjnej. – powiedział Marcin Żaak, Koordynator Stacji Kontroli Pojazdów i Punktów Tachografów w Grupie DBK, podczas gali wręczenia medali.

Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej działa od 2001 roku i jako organizacja prawna zrzesza producentów i dostawców urządzeń, narzędzi oraz części zamiennych do warsztatów i serwisów pojazdów samochodowych. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wyposażenia Warsztatów Samochodowych EGEA w Brukseli, współpracuje z: Ministerstwem Infrastruktury, Transportowym Dozorem Technicznym, Urzędem Dozoru Technicznego, Instytutem Transportu Samochodowego, Przemysłowym Instytutem Motoryzacji, Głównym Urzędem Miar, Stowarzyszeniem Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów. Organizacja przyczynia się do tworzenia warunków dla właściwego rozwoju motoryzacji oraz inspirowania, wspomagania i promowania nowoczesnej myśli technicznej.

Przejdź do paska narzędzi