koszty za niezależnego rzeczoznawcę

Problem z rozliczeniem zakresu szkody OC? Wiemy kto pokryje koszty niezależnego rzeczoznawcy!

Ekspertyza rzeczoznawcy to często niezbędny dokument, pozwalający w rzetelny sposób określić wartość szkody w czasie jej likwidacji. Jednak z uwagi na koszt wyceny, przygotowanej przez profesjonalnego rzeczoznawcę, wielu poszkodowanych, walczących o dopłatę do przyznanego im przez ubezpieczyciela odszkodowania, rezygnowało z takiej możliwości, zwłaszcza przy mniejszych szkodach. Prawo poszkodowanego do zapłaty eksperta z OC zostało uregulowane Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 02 września 2019r. wraz z późniejszym uzasadnieniem Rzecznika Finansowego.

Koszty z polisy OC

Zgodnie z uchwałą, zarówno poszkodowanemu jaki i cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych, z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, przysługuje od ubezpieczyciela zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.

Omawiana uchwała wskazuje, że towarzystwa ubezpieczeniowe będą zobligowane do pokrywania kosztów procesu likwidacji szkód związanych z korzystaniem przez poszkodowanego z usług profesjonalistów. Ekspertyza rzeczoznawcy nie odnosi się jednak tylko do samej wyceny kosztów naprawy, ale też do rekonstrukcji, oceny przebiegu zdarzenia czy prywatnej opinii lekarskiej ustalającej stopień uszczerbku na zdrowiu – podkreśla Hubert Kulas, Specjalista ds. Likwidacji szkód i infolinii prawnej w ramach usługi Drive Care.

Poprawa systemu likwidacji szkód

Jednak, żeby koszty ekspertyzy były zasadne, musi zostać zachowana reguła działalności towarzystw ubezpieczeniowych, które po zdarzeniu odszkodowawczym, wykonują oględziny pojazdu i przesyłają poszkodowanemu własne wyliczenie kosztów naprawy. Następnie, klient towarzystwa ubezpieczeniowego, który nie zgadza się z wyliczeniem, musi we własnym zakresie złożyć reklamację. Jeżeli zakład ubezpieczeń odrzuca reklamację i podtrzymuje swoją wycenę, poszkodowany może zasięgnąć po pomoc profesjonalisty i koszty ekspertyzy będą zasadne.

Warto zaznaczyć, iż w tym przypadku, jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe będzie dalej kwestionowało stanowisko niezależnego rzeczoznawcy, zobowiązane jest do przedstawienia opinii innego niezależnego rzeczoznawcy. Zakład ubezpieczeniowy nie może posługiwać się opinią własnych likwidatorów do podważania ekspertyzy.

Nowoczesna platforma do zarządzania szkodami

W ramach usługi Drive Care, Grupa DBK chce dbać nie tylko o bezpieczeństwo na drodze, propagowanie dobrych praktyk oraz zapewnienie opieki powypadkowej. Chcemy zapewnić również stały dostęp do wiedzy i zmian w prawie ubezpieczeniowym i praktykach likwidacyjnych, które podniosą świadomość naszych klientów w prawach jakie im przysługują po kolizji/wypadku w ramach likwidacji szkód. Dlatego nasi pracownicy, każdą nowinkę i zmianę w praktykach lub prawie będą starali się przybliżać naszym klientom, za pomocą tematycznych artykułów oraz pod numerem naszej infolinii 696 222 333 – mówi Katarzyna Kopańska, Wiceprezes firmy POL-ASSUR, odpowiedzialna za wdrożenie i rozwój Drive Care w Grupie DBK.

Więcej informacji o zaletach usługi Drive Care można znaleźć na stronie: https://www.drivecare.pl/.

Czytaj więcej na stronach:

Uchwała rzeczoznawcy 11.2019r.

Sąd Najwyższy o zasadach pokrywania kosztów usługi rzeczoznawcy

Sąd Najwyższy: poszkodowany ma prawo do eksperta z OC

Przejdź do paska narzędzi