stypendia w Grupie DBK

PRZYJDŹ NA PRAKTYKĘ I ZDOBĄDŹ STYPENDIUM

Praktyka w Grupie DBK może być dla Ciebie pierwszym, a przy tym już tak cennym krokiem na Twojej zawodowej ścieżce. Oznaczać będzie nie tylko szansę na łączenie teorii z praktyką, czy cenny punkt w CV, ale przede wszystkim pracę dla uznanej i rozpoznawalnej marki, a przy tym stabilnego i uczciwego pracodawcy.

Swoje pierwsze kroki w mechanice będziesz odbywać pod czujnym okiem nauczyciela zawodu. Jest on odpowiedzialny za Twoje postępy w nauce zawodu, ale i Twoje bezpieczeństwo. Nasi eksperci od wielu lat szkolą młodych mechaników, wyposażają ich w fachową wiedzę i pomagają w rozwijaniu pasji.  Dla uczniów w pełni zaangażowanych w pracę oraz naukę zawodu a także wiążących swoją przyszłość zawodową z Grupą DBK wprowadziliśmy program stypendialny.

O stypendium może ubiegać się uczeń, który:

otrzymał pozytywną ocenę Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu w zakresie umiejętności technicznych i zaangażowania w pracę

otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania

osiągnął w poprzednim semestrze nauki średnią ocen z przedmiotów zawodowych wynoszącą co najmniej 4,0

kształci się na kierunku/specjalności, który objęty jest programem stypendialnym

Stypendia są przyznawane na okres 10 miesięcy. Wysokość stypendium to kwota od 300 do 800 złotych miesięcznie (kwoty będą waloryzowane o wskaźnik inflacji).

Przejdź do paska narzędzi