Badania doraźne oraz okresowe zbiorników na gaz CNG i LNG  służących do napędu pojazdów silnikowych

Badania doraźne oraz okresowe zbiorników na gaz CNG i LNG służących do napędu pojazdów silnikowych

Aby otrzymać pozytywny wynik badania technicznego muszą być spełnione pewne warunki. Oprócz sprawnego pojazdu wymagane jest aktualne badanie urządzeń pod dozorowych a takim urządzeniem są właśnie butle na gaz LNG i CNG. To powoduje, że użytkownik przed badaniem technicznym ma obowiązek okresowego kontrolowania stanu samego zbiornika oraz szczelności i funkcjonowania osprzętu. Takie badania przeprowadza się w obecności inspektora Transportowego Dozoru Technicznego. Jaka jest ich częstotliwość?

CNG:

Rewizja wewnętrzna – co 10 lat
Próba ciśnieniowa – co 10 lat
Rewizja zewnętrzna – co 3 lata
Próba szczelności i funkcjonowania osprzętu – co 3 lata

LNG:

Rewizja wewnętrzna – co 10 lat
Próba ciśnieniowa – co 10 lat
Rewizja zewnętrzna – co rok
Próba szczelności i funkcjonowania osprzętu – co rok


Legalizacja zbiorników LNG i CNG

Każdy ze zbiorników czy butli na gaz ziemny ma wydane świadectwo legalizacji (dopuszczenie do użytku) na określony czas (np. 10 lat). Po upłynięciu tego okresu należy dokonać tzw. legalizacji, czyli potwierdzenia, że zbiornik można bezpiecznie eksploatować przez kolejne 10 lat. Legalizację należy również przeprowadzić w przypadku pojazdów sprowadzanych z zagranicy ( przed ich pierwszą rejestracją w kraju) oraz samochodów, które uczestniczyły w wypadkach czy kolizjach.


W poniższych serwisach Grupy DBK umawiamy i przeprowadzamy badania doraźne oraz okresowe zbiorników na gaz, a także przygotowujemy zbiorniki np. do rewizji wewnętrznej czy próby ciśnieniowej wykonywanej przez podmioty upoważnione przez Transportowy Dozór Techniczny.


Przeglądy techniczne i okresowe pojazdów z napędem CNG i LNG

Po drogach jeździ coraz więcej pojazdów użytkowych zasilanych gazem ziemnym w jednej z dwóch postaci – sprężonej (CNG – compressed natural gas) i skroplonej (LNG – liquefied natural gas). Podobnie, jak w przypadku pojazdów z silnikami spalającymi olej napędowy, także wersje na LNG i CNG wymagają okresowych przeglądów i badań technicznych.

Polskie przepisy wymagają, by badanie techniczne pojazdów zasilanych gazem ziemnym odbywało się co roku, niezależnie od wieku danego samochodu. Takie badanie można zrealizować we wszystkich stacjach kontroli pojazdów zlokalizowanych w DBK Truck Center.


Naprawy i przeglądy silników i układów zasilania LNG i CNG

We wszystkich serwisach Grupy DBK przeprowadzamy naprawy i przeglądy silników i układów zasilania LNG i CNG. Nasi specjaliści są przeszkoleni i doświadczeni w obsłudze serwisowej tego typu silników a także diagnostyce i usuwaniu ewentualnych usterek takich jak wymiana filtrów, naprawy, czy kalibracje układu zasilania. Kompleksowo zajmujemy się samochodami na LNG lub CNG, by były sprawne, niezawodne oraz spełniały wszystkie wymogi bezpieczeństwa, bez konieczności odwiedzania innych punktów obsługi zbiorników ciśnieniowych.

Przejdź do paska narzędzi